Ukens gjest er Marianne Hansen. Marianne forteller i denne episoden om oppveksten øverst i Raschs vei og om hvilke lærere på Brannfjell Ungdomsskole hun satte ekstra pris på. Marianne bor i dag på Ulvøya. Og er en reke, bare en reke?