Ukens gjest er Carl Fredrik Sønsteby. Calle vokste opp i Vestbrynet og gikk ofte på ski til skolen! Han har solgt over 2000 boliger i bydel Nordstrand, men sliter som regel med de siste kilometrene under Marcialonga. Og hva het nå gymlæreren på Nordseter skole som så mange her i podcasten skryter av? Sist sett traskende i Østmarka.
Oschlo 11 er en podcast om å vokse opp i bydel Nordstrand på 70- og 80-tallet.