Mens jeg jobbet med kvalitetssikring av norske hotell- og reiselivsbedrifter møtte jeg Torunn Tronsvang. En kvinne med et herlig driv, engasjement og gjennomføringsevne.

 

Da jeg for noen år siden inviterte Torunn som gjesteforeleser på Høyskolen Kristiania, var hun i ferd med å starte opp et nytt reiselivsselskap. Dette hadde jeg lyst til å være med på!

–»Klarer vi å matche de reisende med opplevelser som treffer på deres interessefelt, vil betalingsvilligheten være høy. Som et resultat kan vi konkurrere mer på kvalitet enn pris.» Torunn Tronsvang, Up Norway

Les mer om selskapet her!

Og lik gjerne på Facebook!