Service Management er hovedemnet jeg underviser i på Høyskolen Kristiania.

Begreper som kundetilfredshet, lojalitet, motivasjon av medarbeider og kundemisnøye har imidlertid interessert meg helt siden min korte karriere hos Ving på sent 80-tall.

Da jeg tok en mastergrad i emnet, skjønte jeg at det var dette jeg ville jobbe mer med. Og gjerne i en reiselivssetting.

Aviser, TV2 og det store Internettet er fulle av tester og anmeldelser. Noen ganger, eller svært ofte, når jeg tenker meg om, er slikt stoff svært lite faglig basert. Det blir fort veldig mye synsing ut fra en enkelt, subjektiv, opplevelse «anmelderen» har. Sånn skal det kanskje også til en viss grad være, men her på sidene vil jeg prøve å dykke litt dypere:

  • Hvorfor oppstår kundemisnøye?
  • Er en lojal kunde alltid tilfreds?
  • Hvilken betydning har det fysiske miljøet og atmosfæren for den enkelte opplevelse?
  • Hvordan påvirker kunder hverandre i en kjøpssituasjon?

Utdanning

Ja, Serviceledelse kan læres! På Høyskolen Kristiania har vi flere studier som både er aktuelle som videreutdanning og som 3-årige bachelorgrader. Sjekk ut www.kristiania.no, eller ring meg!

Kurs

Siden 2007 har jeg jobbet med kvalitetssikring- og utvikling av norske reiselivsbedrifter. Dette har gitt meg en god og dyp innsikt i hva som fører til kundetilfredshet og hvordan en bedrift , langsiktig og kortsiktig, kan jobbe for å øke denne, og derigjennom redusere kostnader og øke omsetningen. Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer!

Mine anmeldelser

Her vil jeg jevnlig publisere mine egne opplevelser og anmeldelser etter kjøp av produkter i flere ulike bransjer

Andres anmeldelser

Ønsker du å publisere dine egne anmeldelser her? Gi meg et hint, så får vi til det! Her vil det også komme anmeldelser fra media som det kan være interessant å stoppe litt opp over.