Reiselivsnæringen er en sammensatt næring. Mange deler den opp i overnatting, restaurant, transport og opplevelser.

Men i tillegg kommer viktige mellomledd, som turoperatører, reisebyråer, OTA’er og eventbyråer. Samtidig skiller vi mellom reiser innenlands og utlendingers reiser i Norge på den ene siden og utenlandsreiser på den andre siden.

Ønsker du mer info, eller vil du vite mer om reiselivet, anbefaler følgende organisasjoner/hjemmesider:

2020 og 2021 var svært mange, om ikke alle, reiselivsbedrifter rammet av Covid 19 situasjonen.

September 2020 var jeg moderator for et webinar som diskuterte konsekvenser denne situasjonen har for reiselivsbedriftene i Norge. Sendingen finner du her:

https://hsmai.no/2020/09/15/her-kan-du-se-hsmai-sitt-frokostmote/